pogodnapozyczka.pl

Opłaty

Przed podpisaniem umowy z pożyczkodawcą, zostaną Ci przedstawione wszystkie koszty, które będziesz musiał ponieść w związku z decyzją o pożyczce. Wszelkie koszty są ustalane wedle ścisłych regulacji prawnych, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Koszty z których składa się pożyczka to: kwota główna, odsetki, prowizje, a także ewentualne ubezpieczenie. Kiedy przestaniesz opłacać regularnie comiesięczne raty pożyczki, pożyczkodawca może nałożyć dodatkowe koszty z tym związane. O ich wysokości, jak również o wszystkich warunkach, pożyczkodawca poinformuje cię przed podpisaniem umowy.

Całkowity koszt pożyczki

Całkowity koszt pożyczki obejmuje takie koszty, które należy ponieść ze względu na pożyczkę. Są to odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże. Mogą to być także koszty usług dodatkowych, jak np. ubezpieczenie, które czasami jest niezbędne, aby pożyczka mogła zostać udzielona.

Pożyczkodawca ma obowiązek poinformowania i wskazani Ci wszystkich całkowitych kosztów związanych z decyzją o pożyczce.

Całkowita kwota pożyczki

Całkowita kwota pożyczki jest sumą wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca wskazał na umowie o pożyczkę.

Całkowita kwota do zapłaty

Całkowita kwota do zapłaty do suma całkowitego kosztu pożyczki oraz całkowitej kwoty pożyczki.

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa

RRSO podaje procentowy całkowity koszt pożyczki uwzględniający wszystkie koszty (np. odsetki, prowizje czy inne opłaty), które pożyczkobiorca musi spłacić. Wskaźnik RRSO jest określany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.). RRSO jest wyrażane w skali jednego roku.

Koszty odstąpienia od umowy

Jako pożyczkobiorca zawsze masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy o pożyczkę. Nie musisz podawać przyczyny, a na taką decyzję masz 14 dni od momentu złożenia podpisu na umowie. Możesz to zrobić przez wypełnienie i odesanie odpowiedniego oświadczenia do pożyczkodawcy. Wzór takiego wniosku powinien być dostarczony wraz z umową. Następnie musisz zwrócić pożyczoną kwotę. Cały proces odbywa się zgodnie z warunkami regulaminu pożyczkobiorcy.

Jeśli masz taką możliwość, możesz spłacić pożyczkę wcześniej, zarówno jej całośc, jak i tylko jej część. Decydując się na pierwszą opcję, całkowity koszt pożyczki będzie odpowiednio poomniejszony o koszty okresu, który się skrócił. W drugiej możliwości spłaty pożyczki, jej koszt także obniży się adekwatnie do wysokości spłaconych zobowiązań.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

Decyzja o przedłużeniu okresu spłaty jest na ogół zależna od pożyczkobiorcy. Wiąże się ona z dodatkową opłatą. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie przez każdego pożyczkodawcę. Wszystkie informacje na ten temat przekaże ci dany pożyczkodawca, zanim dojdzie do podpisania umowy. Warto jest zawsze wiedzieć o zasadacg przedłużenia terminu spłaty należności.

Niespłacenie pożyczki

Podpisując umowę, zobowiązujesz się do regularne spłacania pożyczki. W innym wypadku pożyczkodawca ma prawo podjąć czynności upominawcze, a także egzekucyjne. Wszystkie związanez nimi koszty, będzie pokrywał pożyczkobiorca. Pożyczkodawca ma także możliwość dochodzenia się swoich należności na drodze sądowej, wówczas wszelkimi kosztami zostaje obciążony pożyczkobiorca. Należy pamiętać, że przez opóznianie spłaty, będą naliczane karne odestki.

O firmie

Jesteśmy pośrednikiem w pożyczaniu

Umożliwiamy szybką aplikację o pożyczkę do wielu firm w czasie rzeczywistym.

Wystarczy wypełnić jeden formularz

Pożyczkodawcy sami przedstawią oferty