pogodnapozyczka.pl

FAQ

 • Czym są zatem pożyczki gotówkowe?

  To krótkoterminowa pożyczka sumy pieniężnej oparta o umowę. Na jej podstawie pożyczkodawca otrzymuje daną kwotę finansowania oraz zobowiązuje się do jej spłaty w określonym terminie. Pożyczkobiorca bez problemu może załatwić wszystkie formalności korzystając z naszego serwisu, bez konieczności wychodzenia z domu. Udzielenie pożyczki opiera się na prostych regułach, czyli przesłaniu elektronicznego wniosku, weryfikacji danych osobowych i przelewu środków na konto. Całkowity koszt pożyczki składa się z opłat dodatkowych: odestek i prowizji.

 • Ile zapłacę za wszelkie formalności partnerowi pogodnapozyczka.pl?

  Wszelkie formalności załatwiane przez nasz serwis są bezpłatne. Nie ponosisz żadnych ukrytych lub dodatkowych kosztów w związku z wygenerowaniem wniosku.

 • Jak wysoki kredyt mogę pobrać?

  To kwestia zależna od pożyczkodawców. Każdy z nich może oferować nieco inne kryteria progu minimalnej oraz maksymalnej kwoty pożyczki. Z reguły finansowania sięgają od kilkuset złotych do kilku tysięcy, a nawet do 25 000 złotych. Aby dowiedzieć się o możliwych sumach, warto zapoznać się z ofertami naszych partnerów.

 • W jakim czasie muszę oddać pożyczone pieniądze?

  Spłatę kredytu można rozłożyć na okres od 5 dni aż do 12 miesięcy.

 • Jak otrzymam kwotę przyznaną po weryfikacji?

  Jest to zależne od preferencji pożyczkodawców. Najczęściej dodatkowe środki pienieżne zostają przesłane za pomocą przelewu bankowego na numer wskazany we wniosku i to w ciągu kilku godzin. Nie należy także zapominać o tym, że przelewy pożyczek realizowane są w dniach roboczych, a co za tym idzie w weekendy oraz święta będziemy musieli poczekać na gotówkę do pierwszego dnia roboczego.

 • Jakie wymagania są wobec pożyczkobiorców?

  Każdy Pożyczkodawca ma prawo wystosować indywidualne preferencje. Niemniej jednak do niekwestionowanych reguł trzeba zaliczyć pełną zdolność do czynności prawnych, a także ukończonym 18 roku życia. Nie ma możliwości udzielenia pożyczki osobie nieletniej. W dodatku wymagane jest także obywatelstwo polskie. W trakcie werfyfikacji wniosku pod uwagę będzie brana zdolność kredytowa, która jest gwarancją regularnej spłaty pożyczonej należności. To ona podnosi Twoją wiarygodność o terminowej spłacie. Jest to bardzo istotne dla pożyczkodawcy.

 • Czy powinienem obawiać się o swoje dane osobowe?

  Nie ma żadnych obaw co do podawanych danych osobowych. Serwis wykorzystuje jedynie dane niezbędne do potwierdzenia tożsamości, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Prócz tego wymaga się danych kontaktowych takich, jak adres e-mail i numer telefonu. Wszystkie dane są poufne i w żaden sposób nie są wykorzystywane do innych celów niż te podane we wniosku, na którym się pojawiają. Gwarantujemy maksymlany poziom bezpieczeństwa wszystkim informacjom, które są udzielane przez pożyczkobiorców.

 • Jak długo trwa weryfikacja?

  Rozpatrzenie wniosku i zweryfikowanie niezbędnych danych zazwyczaj trwa niedługo, bo około 15 minut. Następnie zostaje przyznany i udzielony kredyt, który jest wysyłany szybkim przelewem, a cała operacja trwa jedynie kilka godzin. Niemniej jednak, mogą zdarzyć się sytuacje losowe, niezależne od pożyczkodawców, które cały proces wydłużą, lecz należą one do wyjątków.

 • W jaki sposób sprawdzę rzeczywiste koszty spłaty?

  Wszelkie takie informacje zostają udzielone przez pożyczkodawcę jeszcze przed podpisaniem umowy. Następnie zostają dokładnie przedstawione na podpisywanej umowie. Poza gotówką, którą pożyczamy spłacamy prowizję, odsetki i ewentualne ubezpieczenie. Należy także pamiętać o sytuacji, w której nie wywiązujemy się terminowo ze spłaty rat. Wtedy powinniśmy liczyć się z naliczaniem stosownych odsetek.

 • Co zrobić, kiedy nie będę mógł spłacić kredytu?

  W odpowiedzi na nieprzewidziane okoliczności, przez które pożyczkobiorca nie może spłacić kredytu pożyczkodawcy dają możliwość późniejszej spłaty należności. Wystarczy uzupełnić odpowiedni wniosek, którego wzór dostarcza pożyczkodawca jeszcze przed podpisaniem umowy. Z reguły przedłużenie okresu spłaty trwa do kilku dni, a czasem nawet do miesiąca. Jest to zależne od pożyczkodawcy. Trzeba pamiętać, że w takich okolicznościach zostają naliczone dodatkowe koszty, o których zostaniemy poinformowani przed podpisaniem umowy.

 • Jakich danych oczekują Pożyczkodawcy?

  Przede wszystkim są to dane, niezbędne do potwierdzenia tożsamości pożyczkobiorcy. Do nich należą: imię i nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego lub numer z paszportu, czy w końcu z dokumentu, który udowodni naszą tożsamość. Należy także podać dane kontaktowe jak numer telefonu lub adres e-mail. Niekiedy Pożyczkodawcy wymagają podania danych adresowych. Najistotniejsze informacje dotyczą historii kredytowej, stałych dochodów i stanu cywilnego. Na ich podstawie weryfikuje się możliwość spłaty pożyczki.

 • Czy mogę otrzymać więcej niż jedną pożyczkę w tym samym czasie?

  Jest to kwestia zależna od pożyczkodawcy i zdolności kredytowej, którą nam przypisał. Jeżeli według pożyczkodawcy przysługuje nam kredyt w wysokości 5000 złotych to możemy go pobierać stopniowo według naszej potrzeby, np. po 1000 złotych. Jednakże w przypadku osiągnięcia limitu, następna pożyczka może nie być możliwa. Wszelkich informacji na ten temat należy szukać w ofertach pożyczkodawców.

 • Istnieje możliwość spłaty przedterminowej?

  W momencie, gdy chcemy spłacić pobraną pożyczkę nieco szybciej możemy to zrobić płacąc dodatkową ratę każdego miesiąca lub uzupełnić nasz dług w całości. Przez nadpłacanie rat należy rozumieć, że comiesięczna rata będzie większa, ale skróci to okres spłaty należności. Spłata całej kwoty pożyczki pomniejszy ją o koszty za okres spłaty, który się skrócił. Możemy również wycofać się z kredytu w okresie do 14 dni od podpisania umowy, bez podawania przyczyny i to za stosownym wnioskiem określonym przez pożyczkodawcę. Pożyczoną kwotę należy zwrócić.

 • Czy mogę zaciągnąć pożyczkę mając niespłacony kredyt w innym banku?

  Taką decyzję zawsze podejmuje pożyczkodawca. Pożyczka jest udzielana w oparciu o kilka kwestii. Przede wszystkim chodzi o informacje dostępne w Biurze Informacji Kredytowej oraz dotyczące historii kredytowej. Jeśli posiadamy inne zobowiązania, lecz spłacamy je terminowe i regularnie, a także żadne dane o nas nie figurują w bazach BIK, pożyczkodawca może podjąć decyzję o udzieleniu kolejnej pożyczki. Aby ustalić wszystkie warunki należy kontaktować się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

 • Gdzie mogę się o coś zapytać?

  W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego. Można go znaleźć w zakładce „Kontakt” w naszym serwisie. Po otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią zapytania, jak najszybciej się skontaktujemy i w sposób wyczerpujący udzielimy wszystkich potrzebnych informacji.

O firmie

Jesteśmy pośrednikiem w pożyczaniu

Umożliwiamy szybką aplikację o pożyczkę do wielu firm w czasie rzeczywistym.

Wystarczy wypełnić jeden formularz

Pożyczkodawcy sami przedstawią oferty